Over ons

Scouting Delmo is een scoutinggroep in Bergen op Zoom alléén voor meisjes. De groep werd in 1927 opgericht en de naam Delmo is een acroniem van Draagt Elkanders Last Met Opgewektheid. Hier lees je meer over ons en de geschiedenis van onze scoutinggroep.

Onze geschiedenis | 1926-1927

De oprichting van een padvindstersgroep moeten we zoeken in het jaar 1926. In dat jaar werd er landelijk het tienjarig jubileum gevierd van het Nederlandsche Meisjesgilde en leidster Spido van het landelijke bestuur hield toen een toespraak voor de radio. Deze toespraak zorgde ervoor dat een aantal dames in Bergen op Zoom het initiatief namen om te kijken of er een stel meisjes te vinden waren om een padvindstersgroep op te richten. Die dames hadden succes en wisten 18 meisjes bij elkaar te krijgen.

Op de Rijks-HBS was mejuffrouw A. der Kinderen lerares Engels en zij was in Nederlands-Indië al enkele jaren lid geweest van de padvinderij. Zij vond het leuk om hier weer iets te doen met padvindsters en ze kreeg de naam Bajoe. De oprichtingsdatum werd 1 april 1927. De 18 meisjes, gezellen genoemd, gingen hard aan het werk om hun nieuwelingen-eisen te behalen. De naam van de groep werd een acroniem van Draagt Elkanders Last Met Opgewektheid.

Districts-koempoelan, leidingbijeenkomst Katholieke Verkenners op Molenzicht, 1958
Districts-koempoelan, leidingbijeenkomst Katholieke Verkenners op Molenzicht, 1958

Een moeder, mevrouw Goudstikker, borduurde een afdelingsvlag; het wapen van Bergen op Zoom op een witte baan. Op 25 juni 1927 volgde de plechtige installatie van de meisjes en de groep. Er waren daar zelfs enkele oud-padvinders bij! Leden dus van de allereerste padvindersgroep in Bergen op Zoom. Op het einde van het jaar had de groep al 24 padvindsters; verdeeld in de rondes Akeleien, Irissen en Kooltjes Vuur. De opkomsten bestonden vooral uit inspectie, EHBO, knopen, wandelen, gymnastiek en armsignalen. Ook kamperen hoorde erbij. Het eerste kamp zou hebben plaatsgevonden in de pinkstervakantie nabij de Grote Meren in Ossendrecht. Het weer was echter zo slecht, dat dit kamp niet doorging.

1929-1944

In de beginjaren was er nog geen clubhuis maar in 1929 kon er een militair lokaal op de Grote Markt, eerste verdieping van het Vleeshuis, gebruikt worden voor de zaterdagmiddagbijeenkomsten. Niet voor lang, want spoedig zou men overgaan naar een lokaal van het Protestants Weeshuis aan de Blauwehandstraat 32. De groep was ook op andere terreinen actief. Er werd besloten om in beginsel mee te werken aan het oprichten van een jeugdherberg op Klavervelden. Er kwamen pioniers en een jaar later kwamen er zelfs kabouters. Rosy Goudstikker werd van die tien kabouters de eerste Oehoe.
Padvindsters van de Delmogroep en padvinders van de Zoomgroep bijeen, 1938
Padvindsters van de Delmogroep en padvinders van de Zoomgroep bijeen, 1938

In 1934 verhuisde de groep naar een oude boerderij van de Nederlandse Spoorwegen aan de Zandlinie; de oude ingang van vuilstortplaats de Kragge aan de Bergsebaan). Bajoe der Kinderen vertrok echter in 1933 en mejuffrouw Dupper, lerares aan de Neutrale School in de Coehoornstraat, nam het van haar over onder de naam Guido. Dat zou ze overigens 16 jaar blijven doen, daarna zou ze tot ver na 1960 aan de groep verbonden blijven. De oude boerderij bleek helaas te ver weg en ’s winters te koud.

Daarom werd er geijverd voor een eigen clubhuis dichterbij en die kwam er in 1935. Een oude houten directiekeet; die kon weggezet worden op een van de Nederlandse Spoorwegen gehuurd terrein aan de Zwarteweg, naast dat van tennisclub Olympia. Helaas werd daar maar vijf jaar gebruik van gemaakt. In 1940 brak de oorlog uit en werd het clubhuis en daarbij alle kampeermateriaal door de Duitsers gevorderd.

Na de bevrijding op 27 oktober 1944 begon de groep onmiddellijk weer met opkomsten. Op de zolder van de Nutskleuterschool (van Dedemstraat 148-170) konden zowel de kabouters als de padvindsters terecht; dit zouden ze de volgende tien jaren blijven doen.

1946-1974

Op 5 oktober 1946 beleefde de groep een absoluut hoogtepunt; samen met alle verkenners en padvinders uit heel Bergen op Zoom. Nee, het betrof niet het 20-jarig jubileum. Lady Baden-Powell, de weduwe van Robert Baden-Powell, kwam namelijk in Bergen op Zoom op bezoek. Op de Grote Markt stond iedereen, jong en oud, jongens en meisje, opgesteld om haar te ontvangen en mejuffrouw Dupper mocht haar begeleiden. Zij had inmiddels een andere padvindstersnaam: Uhbo.

In 1952 had de groep twee kabouterkringen en twee padvindstersvendels. Er werd na jaren van afwezigheid zelfs een pioniersafdeling opgericht met mevrouw Armbrust als leidster. Mevrouw Guido Molendijk, ook lerares aan de Neutrale School, werd toen hoofdleidster.

Voor alle opkomsten kwam er in 1954 eindelijk een eigen behuizing. Aan de Huijbergsebaan, op de plek waar deze nu gekruist wordt door de leidingstraat, verrees Maupertuus met een groot lokaal, een keuken, toilet en garderobe. De kabouters bleven toen nog op de zolder van de kleuterschool; maar tien jaar later zouden ook zij verhuizen naar het nieuwe clubhuis. Van Maupertuus werd 20 jaar gebruik gemaakt. De tegenwoordige leidingstraat werd in 1974 aangelegd en daarvoor moest het clubhuis wijken. Aan de Boslustweg 6 verrees een nieuw en modern Maupertuus en daar zit de groep nog steeds.

Lady Baden-Powell (midden) bezoekt Bergen op Zoom, 5 oktober 1946
Lady Baden-Powell (midden) bezoekt Bergen op Zoom, 5 oktober 1946

1973-1985

Na de fusie van de vier landelijke vereniging tot één Scouting Nederland op 6 januari 1973 waren er ingrijpende veranderingen voor de groep. De blauwe uniformen met landelijke das bij de padvindsters en de bruine pakjes van de kabouters verdwenen immers en moesten ze de groene, gele en steenrode landelijke uniformen gaan dragen. Daar hoorde ook een eigen groepsdas bij en deze werd bruin met een oranje rand. Tegenwoordig is de groepsdas blauw met een Delmo-vignet in de punt. Op het einde van 1975 kwamen er pivo’s (voorheen pioniers) bij de groep en in 1977 werd er een sherpa-afdeling (SA 369) opgericht. De groep stond toen onder leiding van Riet Groeneveld uit Halsteren en in 1985 hadden ze 94 leden.

1992-heden

Heden ten dage is dat niet veel anders, hoewel er in 1992 zelfs bevers (meisjes van 5-6 jaar) bijgekomen zijn. Door de allerlaatste vernieuwing binnen Scouting Nederland vorig jaar heten de kabouters en de padvindsters nu welpen en scouts. Maar al die tijd hebben ze alléén meisjes als leden gekend en dat is in Nederland absoluut uniek te noemen!