Gedrag & veiligheid

Scouting Delmo onderschrijft de gedragscode van Scouting Nederland. Deze code kun je hier downloaden.

Sociale veiligheid binnen scouting betekent dat leden zich beschermd weten en voelen tegen grensoverschrijdend gedrag in de vereniging. Onder grensoverschrijdend gedrag verstaan we het overschrijden van normen (gedragscode) en de wet. Zoals bijvoorbeeld: zeden, verduistering, pesten, groepsdruk, geweld etc.

Scouting Nederland werkt actief aan de bescherming van haar leden op lokaal, regionaal en landelijk niveau. Bewustwording en preventie zijn belangrijke ingrediënten die bijdragen aan een sociaal veilige omgeving. Via de link in de bronvermelding hieronder is meer te lezen over de stappen die Scouting Nederland zet om blijvend te werken aan een sociaal veilig omgeving.

Verklaring omtrent het gedrag

Wie denkt aan kinderen, jongeren en scouting, denkt direct aan spel, plezier en een uitdagend leven. Niemand associeert deze woorden met grensoverschrijdend gedrag. Een verplichte Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is één van de maatregelen die Scouting Nederland getroffen heeft om binnen de organisatie een veilige omgeving voor kinderen te bieden. Daarnaast besteedt Scouting Nederland aandacht aan het onderwerp in trainingen en beschikt Scouting Nederland over een Protocol grensoverschrijdend gedrag.

Scouting Delmo - logo ScoutingNL - gedrag

Vertrouwens(contact)personen

Als er sprake is van een calamiteitensituatie, zoals grensoverschrijdend gedrag, een ongeluk of een sterfgeval, staan onze bestuursleden je graag te hulp. Ook kun je altijd contact opnemen met het landelijk opvangteam. Dit team bestaat uit landelijk vrijwilligers die groepsbesturen adviseren over hoe ze hiermee om kunnen gaan. Deze vrijwilligers zijn ervaren in de hulpverlening en hebben veel ervaring met dit soort situaties. Zij verwijzen scoutinggroepen indien nodig door naar de juiste instanties. Meer informatie over het landelijk opvangteam is hier te lezen.

Aanstellingsbeleid

Onze scoutinggroep bestaat uit kaderleden (vrijwilligers) die werken met een groep ‘kwetsbare mensen’. Deze groep betreft jeugdleden die deelnemen aan de scouting activiteiten die worden georganiseerd door onze groep en tijdens deze activiteiten afhankelijk zijn van de vrijwilligers. Deze scouting activiteiten worden in georganiseerd verband, onverplicht en onbetaald verricht ten behoeve van haar leden of de samenleving. Het aanstellingsbeleid voor vrijwilligers maakt deel uit van het preventiebeleid ter bescherming van deze groep. Onze scoutinggroep hanteert het aanstellingsbeleid voor haar kaderleden. In onze scoutinggroep zijn er verschillende soorten kaderleden; zoals leidingleden, groepsbestuursleden en stichting bestuursleden.