Contributie

De contributie bestaat uit een deel lidmaatschap en een deel kampgeld. Het kampgeld wordt gebruikt voor de weekendkampen (van alle speltakken) en het zomerkamp (voor de welpen, scouts en sherpa’s). Mocht uw dochter door omstandigheden niet meekunnen op het zomerkamp en dit is tijdig doorgegeven dan wordt het door u betaalde kampgeld uiteraard teruggestort. Dit is ook van toepassing indien het lidmaatschap voortijdig wordt beëindigd.

Het contributiejaar loopt van oktober tot en met september. Hieronder staan de exacte bedragen voor het nieuwe seizoen vermeld. Mocht uw dochter dit seizoen in september overvliegen naar een andere speltak, dan dient u rekening te houden met een ander contributie/kampgeldbedrag.

Om scouting voor iedereen toegankelijk te maken werken wij samen met de Stichting Leergeld. Stichting Leergeld biedt verschillende mogelijkheden tot financiële ondersteuning bij het lidmaatschap. Voor meer informatie of een aanvraag kun je direct bij Stichting Leergeld terecht via www.leergelddebrabantsewal.nl

Speltak Jaar contributie Kampgeld Per jaar
(incl. kampgeld)
Bevers
€ 132,-
€ 20,-
€ 152,-
Welpen
€ 132,-
€ 107,50
€ 239,50
Scouts
€ 132,-
€ 102,50
€ 234,50
Sherpa's
€ 132,-
€ 102,50
€ 234,50

Wanneer uw dochter lid wordt, moet zij nog een uniform aanschaffen, dit is niet bij de contributie inbegrepen.

U leest meer over het uniform bij de speltakken.